• Doradztwo w zakresie upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych
  • Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • Upadłość konsumencka