Zadaniem systemu ubezpieczeń społecznych jest wypłacanie świadczeń gwarantowanych przez państwo związanych z osiągnięciem wieku emerytalnego, niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem, a także z wypadkami przy pracy. Tym samym organy rentowe mają gwarantować i udzielać pomocy osobom znajdującym się w sytuacji osobistej, uniemożliwiającej z różnych przyczyn podjęcie zajęcia zarobkowego.

Zespół kancelarii zajmuje się sporządzaniem odwołań od decyzji organów rentowych, jak również reprezentowaniem ubezpieczonych w postępowaniach sądowych.