Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Prowadzimy sprawy:

  • o rozwód i separacje,
  • o alimenty,
  • określaniem  sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • o podział majątku wspólnego, jak również związane z rozliczeniem konkubinatu.

Pomagamy uzyskiwać zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców planujących lub będących w związku z małżeńskim z obywatelem Polskim, jak również załatwiamy inne sprawy rodzinne związane z obywatelami państw obcych.

Prowadzimy również postępowania spadkowe, jak również sprawy dotyczące prawa rzeczowego (np. zniesienie współwłasności, podział do wyłącznego używania, zaniechanie naruszenia własności).