Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Prowadzimy sprawy:

  • o rozwód i separacje,
  • o alimenty,
  • określaniem  sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • o podział majątku wspólnego, jak również związane z rozliczeniem konkubinatu.

Pomagamy uzyskiwać zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców planujących lub będących w związku z małżeńskim z obywatelem polskim, jak również załatwiamy inne sprawy rodzinne związane z obywatelami państw obcych.

Prowadzimy również postępowania spadkowe, jak również sprawy dotyczące prawa rzeczowego (np. zniesienie współwłasności, podział do wyłącznego używania, zaniechanie naruszenia własności).

Prawo rodzinne reguluje różnego rodzaju stosunki pomiędzy małżonkami czy krewnymi. Najczęstsze sprawy, z jakimi się spotykamy, to te o alimenty po rozwodzie lub podział majątku wspólnego. Nie są to jednak jedyne kwestie wymagające pomocy prawnej, konsultowane w naszej kancelarii.

Uzyskiwanie świadczeń na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko składany jest do sądu zazwyczaj przez rodzica. Najczęściej ma to miejsce po rozwiązaniu małżeństwa lub też kiedy rodzice nie pozostają w związku i jeden z nich sprawuje pełną opiekę nad małoletnim. Sąd rozstrzyga również o ich przyznaniu w przypadku wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie.Pomagamy klientom w sporządzeniu pozwu oraz reprezentujemy ich podczas rozpraw.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie a kwestie majątkowe

Nie każda rozprawa kończy się orzeczeniem o winie małżonka – musi zostać złożony w tym celu odpowiedni rodzaj pozwu. Jest to istotne z perspektywy późniejszego podziału majątku wspólnego lub uzyskania alimentów na dziecko. W tej kwestii również świadczymy usługi prawne, przedstawiając czym skutkuje orzeczenie winy.