Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie, pomagamy w sporządzaniu i redagowaniu pism przedsądowych w celu usunięcia skutków naruszenia prawa, jak również pomagamy dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego na drodze sądowej osobom, których dobra osobiste zostały  bezpodstawnie naruszone.

Nasi prawnicy reprezentują także klientów w sporach o sprostowanie wszelkiego rodzaju materiałów, a także w sprawach o zadośćuczynienie należne z tytułu naruszenia dóbr osobistych przeciwko twórcom telewizyjnym, radiowym, prasowym oraz internetowym. Na naszą pomoc prawną mogą Państwo liczyć także w takich kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych lub prawem jak: ochrona wizerunku osób fizycznych i firm, sprawy o zniesławienie i znieważenie na każdym etapie sprawy, przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi na wszelkiego rodzaju materiały, pomoc w dostępie do informacji publicznej, naruszenie dóbr osobistych w wyniku wszelkiego rodzaju publikacji czy odszkodowań.

Mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usług obejmujących prawo prasowe? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu 792 55 99 39 lub adresem mailowym biuro@krzysztofbogusz.pl. Do Państwa dyspozycji pozostajemy także w naszej kancelarii przy al. Bohaterów Września 9 w Warszawie.