Praktyka Kancelarii obejmuje sprawy związane z szeroko rozumianym prawem lotniczym,  w tym dochodzeniem odszkodowań w  przypadku odwołania, opóźnienia lotu albo odmowy przyjęcia na pokład. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi zagubionego lub utraconego bagażu na lotnisku.  Pomagamy klientom chcącym uzyskać licencję pilota samolotowego lub śmigłowca.

Reprezentujemy naszych klientów  w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jak również w postępowaniach przedsądowych przed przewoźnikiem lotniczym.

Należy wiedzieć, że zgodnie z unijnym prawem w sytuacji, kiedy lot jest opóźniony o dwie godziny lub więcej, każdy pasażer ma otrzymać darmowy posiłek i napój; linia lotnicza musi mu także zagwarantować możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości poprzez faks, lub mail.
Jeśli opóźnienie wynosi trzy godziny lub więcej, pasażer ma prawo do rekompensaty finansowej.

W sytuacji kiedy lot zostanie przesunięty na następny dzień, przewoźnik musi zagwarantować podróżnemu nocleg i wyżywienie, a także transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Kiedy dochodzi do  odwołania lotu, podróżujący może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot, ma także prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km, 400 euro na dystansie 1500-3500 km i 600 euro przy większych odległościach.

W przypadku, gdy  linia lotnicza zgubi zarejestrowany bagaż należący do pasażera, zniszczy go lub dostarczy z dużym opóźnieniem, pasażer może również domagać się rekompensaty finansowej do wysokości 1220 euro, pod warunkiem, że wina leży po stronie przewoźnika.