Kancelaria posiada bogate doświadczenie i udziela pomocy pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym.

W ramach praktyki sporządzamy prywatne, jak i subsydiarne akty oskarżenia, występujemy w imieniu pokrzywdzonych z roszczeniami pieniężnymi pozostającymi z ścisłym związku z zaistniałym przestępstwem, reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również w postępowaniu sądowym.