Zespół kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego (min. dotyczących naruszenia prawa własności),  spadkowego (dotyczących nabycia spadku, wydziedziczenia, zachowku), czy też dotyczących sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych.

Radcowie prawni naszej kancelarii zajmują się szeregiem czynności z zakresu prawa cywilnego. Świadczymy pomoc w takich sprawach jak odszkodowania z tytułu szkody na osobie czy mieniu lub umów ubezpieczenia, a także roszczeniami z umów czy sprawami związanymi z zadośćuczynieniem, darowiznami lub eksmisją.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również organami egzekucyjnymi.

Udzielamy porad, przygotowujemy pisma procesowe i opracowujemy opinie. Po więcej informacji na temat świadczonych przez radców naszej kancelarii pomocy zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 792 55 99 39 lub mailowego pod adresem biuro@krzysztofbogusz.pl – do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i każda sprawa rozpatrywana jest właśnie w ten sposób.