Zespół kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego (min. dotyczących naruszenia prawa własności),  spadkowego (dotyczących nabycia spadku, wydziedziczenia, zachowku), czy też dotyczących sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również organami egzekucyjnymi.