W ramach usług naszej kancelarii świadczymy szeroki zakres usług obejmujących sprawy cywilne, pracy, handlowe, administracyjne, lotnicze, jak i prawo budowlane.

Pomagamy w zakresie:

 • przygotowywania umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w szczególności o nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne
 • postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym;
 • wsparcia prawnego w sądowych sporach budowlanych;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zmiany sposobu użytkowania
 • sporządzania wniosków, odwołań oraz zażaleń w sprawach prowadzonych przez sądy administracyjne,
 • wydawaniem opinii związanych z kwestiami budowlanymi sprawach administracyjnych,
 • odszkodowań z tytułu umowy deweloperskiej,
 • użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • skarg związanych z bezczynnością organów administracyjnych,
 • zniesienia współwłasności lub scalania i podziału nieruchomości.

Sprawami naszych klientów zajmują się radcowie Krzysztof Bogusz oraz Marcin Kamiński. Z naszych usług mogą Państwo skorzystać zarówno w Warszawie, gdzie znajduje się nasza kancelaria, ale także na terenie całej Polski – współpracujemy z adwokatami, komornikami, rzeczoznawcami oraz innymi radcami, z pomocą których świadczymy pomoc naszym klientom. Z usług naszej kancelarii mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze, które natrafiły na trudności związane z formalnościami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę czy poszukujących wsparcia przy prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub chcących poznać przysługujące im prawa w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.