Pomagamy w zakresie:

  • przygotowywania umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w szczególności o nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne
  • postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym;
  • wsparcia prawnego w sądowych sporach budowlanych;
  • legalizacji samowoli budowlanej;
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zmiany sposobu użytkowania.