Reprezentujemy naszych klientów na etapie postępowań administracyjnych, jak i sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Praktyka zespołu obejmuje między innymi:

  • prawo cudzoziemców – reprezentacja przed Wojewodą,
  • postępowania dotyczące ochrony danych osobowych – reprezentacja przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo drogowe i transportowe;
  • dostęp do informacji publicznej,
  • prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
  • postępowania podatkowe oraz antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi zagadnień takich jak: prawo administracyjne, wodne, zamówień publicznych, spółdzielcze, imigracyjne, ochrony środowiska czy wodne. W ramach wybranych usług z szerokiego zakresu naszych kompetencji realizujemy takie działania jak: składanie środków odwoławczych takich jak skargi, odwołania, zażalenia czy kasacje, pomagamy w uzyskaniu koncesji, licencji oraz zezwoleń, doradzamy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Radcowie naszej kancelarii zajmują się także prowadzeniem spraw rent planistycznych oraz opłat adiacenckich, cofnięcia pozwolenia na broń, o wpis do rejestru zabytków oraz wszelkiego rodzaju inwestycji administracyjnych.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi posiadającymi doświadczenie zdobyte w największych międzynarodowych firmach doradczych.Dzięki temu możemy zapewnić pomoc nie tylko klientom z okolic Warszawy, ale także całej Polski. Szczegółowe informacje na temat świadczonych przez nas usług otrzymają Państwo w naszej warszawskiej kancelarii przy al. Bohaterów Września 9, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 792 55 99 39 lub pisząc na adres mailowy biuro@krzysztofbogusz.pl. Klientów z Dąbrowy Górniczej zachęcamy także do odwiedzenia naszej filii przy ulicy Kopernika 42/6, gdzie uzyskają Państwo pomoc prawną.