Reprezentujemy naszych klientów  na etapie postępowań administracyjnych, jak i sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Praktyka zespołu obejmuje między innymi:

  • prawo cudzoziemców – reprezentacja przed Wojewodą,
  • postępowania dotyczące ochrony danych osobowych – reprezentacja przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo drogowe i transportowe;
  • dostęp do informacji publicznej,
  • prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
  • postępowania podatkowe oraz antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi posiadającymi doświadczenie zdobyte w największych  międzynarodowych firmach doradczych.