Odszkodowania

Prowadzimy również sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi (odszkodowania komunikacyjne) i wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W razie braku polisy skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej.

Udzielamy porad prawnych w sporach obejmujących szkody medyczne. Reprezentujemy klientów  przed sądami powszechnymi, jak również  wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, prowadzimy negocjacje przedsądowe.

Zakres reprezentacji obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej czy w sprawach o  zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta. W sytuacji kiedy dochodzi do szkody na skutek działania czy zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny np. pielęgniarki czy ratownika medycznego) pacjentowi nalezą się świadczenia (odszkodowanie) z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Jako przykładowe błędy medyczne wymienić można:

  • nieprawidłowe rozpoznanie choroby bądź niezdiagnozowanie choroby,
  • wykonanie zabiegu w niewłaściwym narządzie,
  • szkody przy porodzie, zakażenia szpitalne, pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta,
  • niewłaściwa opieka medyczna nad pacjentem.

Współpracujemy na bieżąco z przedstawicielami zawodów medycznych, jak również z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

Jakimi sprawami o odszkodowania jeszcze zajmuje się nasza kancelaria?

Poza sprawami, w których poniesiono szkodę z powodu błędów medycznych lub w wyniku wypadków komunikacyjnych zajmujemy się także sprawami, w których nasi klienci otrzymali zaniżoną kwotę odszkodowania. Świadczymy także pomoc rodzinom osób zmarłych w wypadku – w szczególności w sprawach o ubieganie się o środki ulokowane na subkoncie ZUS lub OFE. Niezależnie, czy ponieśli Państwo szkodę majątkową, czy osobową, pozostajemy do Państwa dyspozycji, świadcząc pomoc na każdym etapie sprawy. W ramach naszych usług klienci mogą bowiem skorzystać zarówno z pojedynczej porady prawnej, jak i kompleksowej usługi, w tym reprezentowania w sądach i wszelkiego rodzaju komisjach. Z naszymi pracownikami mogą się Państwo skontaktować zarówno mailowo pod adresem biuro@krzysztofbogusz.pl, jak i telefonicznie pod numerem 792 55 99 39. Dla klientów z Warszawy i okolic pozostajemy także do dyspozycji w naszej kancelarii przy al. Bohaterów Września 9.

Na wstępie bezpłatnie analizujemy każdą sprawę. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.