Szkolimy przedsiębiorców (placówki medyczne, firmy szkoleniowe etc.) z zasad postępowania z danymi osobowymi, wskazujemy podstawy i warunki przetwarzania danych, w celu uniknięcia naruszenia praw osób, których dane są w posiadaniu firmy.

Opracowujemy regulacje wewnętrzne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa mające na celu zapobieganie sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych oraz dbania dbania o bezpieczeństwo tych danych.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji, jak również przed sądami administracyjnymi.

We współpracy z firmą Value Stream System Doradztwo Biznesowe  dokonujemy audytów wewnętrznych oraz pomagamy optymalizować czas realizacji poszczególnych działań w codziennym życiu pracowników biurowych i administracyjnych. Nasze działania dają korzyści w postaci skrócenia czasu realizacji czynności poprzez eliminacje strat i działań nie dodających wartości z punktu widzenia Klienta.